Get Involved

Naruemit Pride Amplified

ถึงเหล่าผู้สร้างสรรค์นี่คือคำเชิญจากนฤมิตไพรด์มาร่วม “เปล่งเสียง” ทั้งเสียงหัวเราะ เสียงร้องไห้ เสียงแห่งความหวังจากประสบการณ์ชีวิต “ปลดปล่อย” ตัวตนทั้งด้านที่สวยงามและบาดเจ็บ “เปลี่ยนแปลง” ชีวิตและสังคมด้วยความสร้างสรรค์และไม่สยบยอมต่อความไม่เป็นธรรม

ขอเชิญก้าวเข้ามาสู่พื้นที่นฤมิตไพรด์ พื้นที่แห่งความสุขเพื่อเติมเต็มหัวใจอย่างลึกซึ้ง คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เสมอ พื้นที่ที่เปิดกว้างให้กับทุกความฝัน คุณจะได้ปลดปล่อยความต้องการและตัวตนที่แท้จริง พื้นที่แห่งจิตนาการและลงมือให้ทุกสิ่งที่เราต้องการเป็นจริง…คุณจะได้เรียนรู้อย่างปลอดภัยและได้รับความเชื่อมั่น ติดตามการรับสมัครเร็วๆ นี้